Welkom op Kasboek software

Welkom op Kasboek software.nl, uw wijzer over gratis kasboek oplossingen

Een goed kasboek is een must voor iedere ondernemer of particulier.

Het bijhouden van de inkomsten en uitgaven geeft inzicht in de financiële huishouding en maakt het mogelijk om (onverwachte) uitgaven te controleren.

Voor ondernemers dient iedere handeling die met contant geld te maken heeft genoteerd te worden in het kasboek. Het betreft hier dus alle contante aankopen die u doet ten behoeve van uw bedrijf. Hiervan heeft u bewijzen nodig dit kunnen volwaardige facturen zijn maar ook kassabonnen of kwitanties.

Het kasboek moet nauwkeurig worden bijgehouden omdat een reconstructie achteraf vaak niet meer te doen is. Dagelijks moet het saldo kasgeld te achterhalen zijn, het moge duidelijk zijn dat het saldo kasgeld nimmer negatief kan zijn.

Afhankelijk van de omvang van de kasstromen in uw onderneming doet u er vaak verstandig aan om deze dagelijks (of per week) bij te houden in kasstaten waarin de totalen van omzet en uitgaven zijn geadministreerd. In het kasboek moeten de boekingen logisch genummerd worden met verwijzingen naar de betreffende transactie.

Kasboek software implementeren:

De implementatie van een kasboek programma vereist een aanpassing van de werkwijze die gehanteerd wordt. De gegevens nu in plaats van op papier in een software programma worden ingevuld en dit kan snel vergeten worden.

One thought on “Welkom op Kasboek software

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *