AFAS Personal

AFAS Personal is het grootste online huishoudboekje van Nederland. Het is gratis te
gebruiken en werkt met alle banken in Nederland.

Het huishoudboekje van AFAS wordt gemaakt in samenwerking met het NIBUD. Een account aanmaken kan gratis op www.afaspersonal.nl. Binnen 5 minuten heb je de eerste overzichten.

De mogelijkheden van AFAS Personal:

Bekijk je geldzaken van nu.
Voeg je rekeningen toe aan AFAS Personal. Al je inkomsten & uitgaven worden danautomatisch in de goede categorie gezet. Zo zie je waar je je geld aan uitgeeft en of je uitkomt per maand.

Budgetteer voor je maand.
Aan het einde van je maand geen geld over? Maak een budget voor je inkomsten en uitgaven en geef nooit teveel uit. Ook kun je vooruit begroten om bijvoorbeeld te sparen voor je doelen.

Bereken je situatie van later.
Hoe sta je er later voor? Wat is je financiële situatie bijvoorbeeld als je met pensioen gaat? Nu kun je nog ingrijpen. Zo word je financieel gezond. Nu, straks en later.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *