Accountview

Accountview is een totaal oplossing voor het MKB, De software van accountview behelst meer zaken dan alleen een kasboek en wordt gebruikt om de volledige financiële kant van de onderneming te automatiseren.

  • OS: Windows, Android iOS
  • Evaluatieversie: JA 30 dagen
  • Installatie: Stand Alone & Netwerk Vanaf prijs: (Accountview Solo)
  • Website Accountview

AccountView Solo is de uitvoering voor kleinere bedrijven en starters. Daarbij voert de directeur/eigenaar meestal zelf de financiële administratie en is de accountant verantwoordelijk voor controle en rapportage. AccountView Solo is single-user, bedoeld voor de meer eenvoudige administraties (maximaal vijf), en is uitbreidbaar met de financiële modules Inlezen bankmutaties, Automatische betalingen, Facturering Solo en Cliënt-import/-export.

AccountView Solo is de Windows-opvolger van AccountView Lite. De bekende eenvoudige menustructuur is gehandhaafd, en aangevuld met grafische mogelijkheden, zoals een openstaande postengrafiek en de handige snelkoppelingen in de AccountView Verkenner. AccountView Solo is bijzonder geschikt voor gebruikers die wél graag willen weten hoe de bedrijfsvoering er financieel voor staat, maar relatief weinig kennis hebben van boekhouden. De fantastische correctiemogelijkheden van AccountView komen dan ook uitstekend van pas.

Bedrijven kiezen AccountView Business als:

  • beslissingen via vaste overlegstructuren worden genomen: uitgebreide voorbereidingen, weloverwogen beslissingen, beleidsplannen voor meerdere jaren;
  • het bedrijfsinformatiesysteem zich heeft ontwikkeld tot het bedrijfscommunicatiesysteem; relatief veel medewerkers AccountView gebruiken, bijvoorbeeld voor urenregistratie, projectadministratie of relatiebeheer;
  • ze behoefte hebben aan meer flexibiliteit in de weergave van vensters en kolommen, en rapportage op basis daarvan (BusinessViews);
  • ze AccountView door de eigen systeem- of applicatiebeheerder willen laten voorzien van extra functionaliteit, bijvoorbeeld voor gespecialiseerde managementrapportage, extra velden of vensters;
  • ze AccountView door de eigen automatiseringsafdeling willen laten uitbreiden met of aanpassen vanwege noodzakelijke bedrijfsfunctionaliteit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *