Online boekhouden

Wat is een kasboek voor ondernemers (MKB)

In vrijwel ieder bedrijf zijn er zaken die aangeschaft worden of betalingen die ontvangen worden die met contant geld geschiedden.

Iedere handeling die met contant geld te maken heeft dient genoteerd te worden in het kasboek. Hieronder geven we een beknopt overzicht van zaken die in het kasboek moeten worden opgenomen:

Alle contante aankopen die u doet ten behoeve van uw bedrijf. Dit kunnen volwaardige facturen zijn maar ook kassabonnen of kwitanties horen hierin thuis. LET OP: zorg ervoor dat op iedere factuur of kassabon ten alle tijde de BTW vermeld staat. Is dit niet het geval dan mag u het bedrag aan BTW niet in mindering brengen als vooraftrek bij Uw aangifte omzetbelasting.

Alle contante ontvangsten die u van uw afnemers ontvangt. Ook hiervoor geldt dat er per cliënt een kopie van de factuur of kassabon of kwitantie bij uw kasadministratie bewaard moet worden. Heeft u een winkel met erg veel contant kasverkeer dan gelden er iets andere regels maar ook in dat geval dient een kopie van de dagontvangsten bij Uw kasadministratie opgeborgen te worden en dient u de kassarollen te bewaren.

Pinbetalingen die u doet of pinbetalingen die u van uw afnemers ontvangt zijn geen kasuitgaven of ontvangsten en horen thuis in de bankadministratie.

Geldopnames en stortingen van en naar uw bankrekening horen zowel in uw kasadministratie thuis als in de bankadministratie. een kopie die u van uw bank ontvangt hoort dan ook in uw kasadministratie thuis.

Het zakelijk kasboek bijhouden:

Het bijhouden van uw kasboek kunt u het beste dagelijks doen. In de praktijk komen wij nogal eens tegen dat ondernemers dit pas aan het einde van de maand doen en er dan achter komen dat ze kassabonnen missen en met het probleem zitten van een niet sluitende kasadministratie of zich niet meer precies kunnen herinneren welke afnemer nu wel of niet betaald had.

Het probleem van het pas na langere tijd een kasboek bijwerken kan tot gevolg hebben dat er een negatieve kas ontstaat (er is geld tekort in kas). Uiteraard is dit eigenlijk niet mogelijk want u kunt immers niet meer uitgeven dan er binnenkomt of dat wat er in kas zit. Bij een controle door de belastingdienst is het kasboek dan ook een onderdeel waar men zeer alert op is, immers een negatief kassaldo kan ook aangeven dat er sprake kan zijn van het niet opgeven van alle inkomsten door een bedrijf en dit is uiteraard niet toegestaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *