Kesting Kasboek

Gratis kasboek software – Kesting Kasboek

Het kasboek van dhr Kesting is een gratis kasboek in Microsoft Excel.

Van de ontwikkelaar:  Er kunnen 4 verschillende rekeningen(kas,bank,giro,enz), 24 verschillende uitgavenposten en 12 inkomstenposten  worden benoemd. Ideaal voor penningmeesters van clubs en verenigingen. Een automatisch maandjournaal voor verantwoording.

Ook voor privé is het handig om het te benutten, zodat je in grote lijnen per jaar kunt overzien waar je jouw geld aan hebt uitgegeven. Is dat beeld helder, dan kun je ook budgetplanning doen. Ik heb dit gemaakt als penningmeester van een bridgeclub en werk er met plezier mee

Controleer de website voor de meest recente versie

Link: Website Kesting kasboekXLS DownloadZIP Download |

 

Kesting Kasboek

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *